Концепция Варна - Европейска младежка столица 2017
Младежка доброволческа служба
Младежки проекти 2016
Tall ships regatta - Varna 2016
Маратон - Варна 2016
Програма за социално предприемачество за НПО 2016-2017

24.07.2012a.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА – 12 АВГУСТ

Международният ден на младежта е от особена важност за световната младеж.

За първи път през 2007 година 12 август се отбелязва официално в България. Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по–доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. Освен това денят предоставя уникалната възможност за това - младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.

Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите.

 

 

Кратка история на Международния ден на младежта

На 17 декември 1999г. с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната Конференция на министрите отговорни за младежта /състояла се в Лисабон на 8 – 12 август 1998г./ 12 август да бъде обявен за международен ден на младежта.

Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по – голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г., както и след това, одобрена от Общото събрание през 1995г. (резолюция 50/81).

През декември 2009 година Генералната Асамблея на ООН прие резолюция А/RES/64/134, с която обяви началото на Международната година на младежта. Тя започна на 12 август 2010 и ще продължи до 12 август 2011 година.

За отбелязване на Международната година на младежта ООН разработи рамка с три основни цели, а именно:

- Повишаване ангажираността и инвестирането в младежта;

- Повишаване на младежкото участие;

- Повишаване на междукултурното разбирателство сред младите.

 

 
полезни връзки

         


Bookmark and Share

Tall ships regatta - Varna 2016